• Språk/Språket

    Jo, ja, kanske ett semikolon passar in?

    Härom dagen kom jag i en kort men kärnfull diskussion med en av krigarna i Saltgruvan, Luddiga Mössan. Jag frågade om han firat Semikolonets dag som inföll den 6 februari. Nej, det hade han inte gjort men kände väl till att dagen fanns. Samtalet kom in på skiljetecknets nödvändighet och missbruk. Vi var båda ense om att det mest felaktiga användandet av semikolonet var att det förväxlas med kolonet, oftast vid uppräkning. Själv är jag en varm anhängare av semikolonet och använder det ganska ofta; även om jag inte alltid vet om jag har en fullt korrekt användning. Vid uppräkning använder jag det inte, det är helt säkert. Själv firade…

  • Allehanda

    Stora sågardagen

    Idag har jag sågat ved. Hela 25 kärror blev det, sedan tog pinan slut. Alltså vedtraven som jag sågat till klabbar och kärrat in. På dialekt heter vedtrave pino men vill man vara lite fin i kanten säger man piina. Med sådant ganska monotont arbete har man tid att fundera. Bl.a. tänkte jag på semikolonet. Jag hade nämligen läst i en blaska att det finns de som vill förbjuda detta tecken i skrift. Jag använder tecknet med jämna mellanrum därför att jag tycker att det har sin funktion. Ok, det är inte alltid säkert att jag följer alla regler för semikolonets användning men jag vill ha kvar möjligheten att använda…

Translate blog »