• Allehanda

    Så bra svenska du talar! Del II

    En mening som finns på sista pärmbladet där boken kortfattat presenteras ger kanske känslan av hur det är att som finlandssvensk flytta till Sverige: ”De är invandrare, men har språkligt flyttat hem”, en mening som kanske sätter myror i huvudet på en rikssvensk och som det säkert också finns finlandsvenskar som protesterar mot. Visserligen har rikssvenskan och dess språkliga varianter inom riket skillnader i förhållande till finlandssvenskan både vad gäller språkmelodi och användandet av vissa ord men för den som är van att i Finland nästan alltid pejla språkläget hos motparten när man rör i större tätorter än i den egna lilla byn känns det efter en tid som en…

Translate blog »