Allehanda

Domedagslistan nr. 2

Kunskapskanalen sände ikväll den andra och mest troliga domedagslista som kan hota och t.o.m. utrota människan från jordens yta. Det är mycket som kan hända och det är spännande att se vad som är det mest troliga och farligaste.

Här kommer listan i omvänd ordning.

5. Farliga fysikexperiment. – Den första atombombssprängningen troddes kunna vara ett sådant experiment. Nu finns partikelacceleratorn i Schweiz som väcker bekymmer. Kan den skapa ett svart hål som slukar jorden från insidan? Vad mera hittar de på i framtiden?

4. Klimatkollaps – Detta hot är nog känt för alla och det mest påtagliga i debatten. Jag trodde att det skulle komma högre upp i listan. Vad händer när stora mängder metangas frigörs när tundran i Ryssland tinar upp? En frågeställning bland många andra i detta hot.

3. Domedagskriget – Kalla kriget är förbi men det hindrar inte att nya konflikter mellan supermakter (gamla eller nya) kan flamma upp och förorsaka atombombskrig. På 1900-talet utfördes ett stort antal krig, inklusive två världskrig. Vad kan inte en snabbt föränderlig värld bjuda i detta avseende på 2000-talet? Klimatförändringar i samband med ett atombomskrig kan få ännu större konsekvenser än själva kriget.

2. Maskinerna tar över – Detta verkar nog lite science fiktion för mig men vi konstruerar alltmera avancerade datorer som kan sköta sig själv. Redan nu finns krigsmaskiner i användning som kan programmeras så att de själva tar beslut om eldgivning. Även forskning pågår för att skapa den digitala hjärnan, en kopia av vår egen hjärna. Vad kan en sådan hitta på?

1. Syntetisk biologi – Detta är ett hot som jag också skulle sätta högt på listan. Vad händer när människan sysslar med genmanipulation, skapar virus och mikrober som kanske inte kan kontrolleras. De kan komma ut från laboratorier av misstag och sprida sig själv. Det har spekulerats om att svininfluensan är en sådan sjukdom. Ett värre scenario är när terrororganisationer, skurkstater eller någon galning med rätt enkla medel kan framställa och sprida sjukdomar många gånger farligare än en influensa. Detta kan ske inom 10-20 år men jag tror att det kan ske redan nu i viss omfattning.

Men det kan finnas hot som är ännu mycket större än vad vi vet om. Det okända hotet. Det kan vara så att vi inte upptäckt alla hot som kan drabba oss.

Det är inte lätt att var människa. Är det inte det ena så är det andra. Skulle jag nu bara bli fri från min förkylning skulle det vara fint men den verkar vara envis. Kanske det är konstgjorda bobbor som bitit sig fast?

 

Händer ingen katastrof väntar detta snart 🙂

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Translate blog »