• Resor,  Språk/Språket

    Världen runt i fåtöljen

    När jag ändå är igång med att skriva om TV-program måste jag också göra reklam för ett program som går på Finlandssvenska TV:n och som heter ”Adress:Roma: xxx”, där x:en är namnet på den person som programmet handlar om. Personen ifråga måste vara bosatt i Rom och vara finlandssvensk. De som är med i programmet känner staden Rom mycket bra och har i vissa fall bott där länge utan att för den skull tappat kontakten med republiken. Rom är en stad som jag inte besökt men som står på min reselista. Staden är en gammal kulturstad och något som lockar och som fångas bra i programmen är det speciella ljus…

Translate blog »