• Språk/Språket

    Finlandismers vara eller inte vara

    Min första reaktion när jag läste rubriken ”Finlandismerna svåra att utrota”, i dagens lokala tidning, var ett stort varför då? Är det något fel på att använda svenska språket på finländskt vis? Förutom uttal och språkmelodi har finlandssvenskan begåvats med dessa särpräglade ord och uttryck som kan tyckas helt främmande i kungariket. Artikeln handlade om en doktorsavhandling, skriven av Charlotta af Hällström-Reijonen, där det visas att språkvården inte nått långt vad gäller dessa finlandismer som ofta rent språkligt betraktas som felaktiga. Själv använder jag helt säkert en del av dessa finlandismer, medvetet eller omedvetet, i mitt tal och skrivande. När jag skriver blogg vill jag gärna använda gamla ord och…