• Allehanda

    Länge sedan sist

    Ibland träffar man någon som man inte sett på år och dagar. Oftast handlar det om år när man inte ens känner igen personen ifråga. Detta hände mig idag. Först kom hon ut genom fel dörr och jag tänkte nästan protestera när hon kallade på mig. Jag satt ju framför min dörr, den dörr jag alltid gått in igenom när jag besökt min tandläkare de senaste åren. Men idag kallades jag in till ett annat behandlingsrum av en för mig främmande person som presenterade sig som gammal skolkamrat. Jodå, när hon sade sitt gamla flicknamn kom jag ihåg henne. Det måste ha gått fyrtio år sedan vi senast sågs i…