Allehanda

Poststrejkens orsak och verkan

Nu stannar delvis hjulen i republiken, det är strejk på gång och har varit det senaste veckan. Det är alltså Postens anställda som strejkar för att en del av dem skall slippa byta kollektivavtal med sin arbetsgivare, något som skulle sänka deras löner med 30-50 % enligt vad som skymtar i massmedia. Men även om det ”bara” är 20 % lönesänkning är det orimligt mycket för att inte säga helt galet när de egentligen borde få löneökning som alla andra. Därför stöder jag denna strejk som jag tror också många andra finländare gör.

Posten säger att det inte blir någon lönesänkning på två år men sen då? Jo, jo, vi vet vad dessa tidsfrister betyder i praktiken. Inte minst de löften som kommunsammanslagningar skapat har visat sig ha noll värde efter bara några år.

Det kan inte vara rimligt att postanställda får sina löner sänkta med så mycket som tiotals procent från en redan låg nivå. Det kan inte heller vara godtagbart att någon får så låg lön att hen måste ha 1-2 extrajobb för att klara sig vilket kommer att bli fallet om Posten får sin vilja genom. Eller så lämnar finländare jobben på Posten och ersätts med låglönejobbare från andra EU-länder. Är det så vi vill ha det?

Stödstrejkerna från andra förbund som genomförs drabbar i nuläget främst flyget och färjetrafiken. Bland resenärerna finns även här förståelse för strejken. Företagens ledare är naturligtvis mindre glada men jag tycker att då får de väl ringa upp Postens ledning och fråga vad de ställt till med.

En annan sak är att Posten ägs av staten och därmed har regeringen, med socialdemokraten Antti Rinne som statsminister, ett stort ansvar. Görs inget från regeringens håll kommer det snart att synas i opinionsundersökningarna. Och Samlingspartiets ledare Orpo har redan vädrat morgonluft.

Det hela är en del av det spel om sker inom arbetsmarknaden där förra regeringen Sipilä har en stor del av skulden till dagens situation. Den regeringen införde konkurrensavtalet som bland annat krävde att anställda skulle jobba gratis 24 timmar per år. Helt orättfärdigt och utan effekt på konkurrensen till utlandet. Arbetsgivarna fick vind i seglen och vissa av dem försöker sig nu på att ”shoppa billiga avtal” som Rinne uttryckte det utan att desto mera visa var regeringen står i Postkonflikten.

Jag har förståelse för Postens svåra situation där allt färre brev skickas och förlusterna ökar men de förlustbringande delarna måste särskiljas och finansieras av staten därför att förmedlingen av papperspost är fortfarande stor och en viktig del av den grundläggande infrastrukturen i landet. Om pappersposten försvinner i framtiden återstår att se men där är vi inte ännu.

Jag tror att det är viktigt att Postens tilltag stoppas för annars finns stor risk att Finland blir ett låglöneland inom yrken som redan nu har låga löner. Andra branscher tar efter. Inkomstklyftorna ökar och därmed växer missnöjet vilket skapar guldläge för Sannfinländarna och populistiska krafter som har en annan förklaring till varför folk inte får det att gå ihop ekonomiskt och varför fattigdomen sprider sig.  Det handlar om mycket mera än bara om konflikten inom Posten.

 

Wasa Express
Jag har ingen bättre bild än denna som visar en tom bar på Wasa Express som också står stilla så länge sympatistrejken fortsätter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Translate blog »