Språk/Språket

Att problematisera

Jag gillar språk och ord. I sommar har jag vid ett par tillfällen stött på ordet problematisera. Först var det i den debatt som följde på FB om vinnardikten på Poetry Slam, ett poesievenemang på Urkult. Dikten var inte speciellt snäll mot oss män och hade en klar feminisminriktning. Någon ifrågasatte diktens innehåll där bl.a. en rad löd som följande ”… bara det att majoriteten av alla våldtäktsmän är män….”. En kommentar svarade då: ”problematisera det är en genusvetenskaplig strategi för att förändra”. Invecklat, tyckte jag.

Jag läste också nyligen ett blogginlägg som handlade om uppsatsskrivning på universitetsnivå där ämnet ifråga inte hade problematiserats tillräckligt. Det gjorde att jag blev nyfiken på ordet för det är inte ett ord jag använder och knappt ens hört tidigare.

Att jag inte var ensam om att inte förstå ordet fick jag snart klart för mig när jag letade svar på nätet. Många ville veta var ordet betydde. Själv skulle jag spontant översätta det med: skapa problem, men så enkelt är det inte. SAOL beskriver ordet som: göra problematisk, rikta uppmärksamheten på problem.

På ett annat ställe fann jag följande härliga förklaring:
Att lyfta fram komplexiteten i en fråga. Exempel på tänkbar problematik…
Finns det bakomliggande förutsättningar som man tar för givet som kan ifrågasättas?
Vilken diskussion skulle kunna framkomma mellan auktoriteter med olika syn på frågan?
Vilken reliabilitet och validitet har datan som används i frågan?
Vilka värden, motiv och intressen påverkar diskussionen?

Ordet tillhör det akademiska fikonspråket och är också populärt inom feminismkretsar. Enligt mig verkar förklaringen vara att göra någonting så krångligt som möjligt. Jag skulle också vilja tillägga: att skapa konflikt i en annars given konsensus. Ta ingenting för givet, allt går att problematisera!

höstlöv
Något vi inte behöver ifrågasätta är att semptember månad har infunnit sig och därmed också de första löven som pryder gräsmattan. För att ändå problematisera lite: kan mans skriva pryder i detta sammanhang?

 

9 kommentarer

 • Erik Forsling

  Att problematisera, enligt mig, innebär helt enkelt att man försöker se hakarna i förenklade resonemang och alltför snabbt dragna slutsatser. Tänk hur många projekt, alltifrån ett enkelt egnahemsbygge till de mest storstilade, som försenats, fördyrats och kanske t.o.m. stupat på att de inblandade tagit till sig rena (oproblematiserade) glädjekalkyler!

  Själv FÖRSÖKER jag leva utifrån en levnadsregel, eller devis (här fritt formulerad) som jag skapade för länge sedan; nämligen att jag försöker se det komplicerade i det enkla, och vice versa – det enkla i det komplexa och svårtolkade. Om jag sedan lyckas är ett helt annat spörsmål!

  Exempel:
  Många hävdar bestämt att det eller det ju är självklart, det ser man ju, det vet ju alla! Det är då jag istället försöker problematisera, för att se vad som finns bakom denna enkla sanning, ty sanningen är sällan enkel. Och det är i denna första kategori som det också ofta knotas i stil med: ”att man inte ska krångla till saker, det är ju så självklart”! ”Varför göra det komplicerat”? ”Nu fikar vi istället”!

  Andra hävdar att det och det istället är så krångligt och svårbegripligt att de ger upp, eller tappar intresset. Det komplicerade är alltför segtuggat för den moderna människan – nu när dumburken och chipspåsen båda är uppfunna. Det är då det gäller att förenkla istället, ”popularisera”. Grunden för all populärvetenskap. Ingen normalbegåvad person kan t.ex. utan åratal av studier begripa ens ett uns av kvantfysiken (på fysikernas nivå) men en skicklig populärvetenskaplig författare kan med sin bok på ett par hundra sidor skänka gemene man en god grundinsikt i ämnet på, låt oss säga en vecka – beroende på hur snabbt läsandet och inseendet förlöper. Förenklat, men begripligt.

  Det gäller att i båda fallen reagera tvärtemot utsagorna! Tjalle Tvärvigg har yttrat sig!

  Slutsats (återigen enligt mig):
  Problematisera det skenbart enkla och till synes självklara.
  Popularisera det till synes komplexa och tillkrånglade.
  Det mesta blir i slutänden enklare då; i båda fallen.

  P.S.
  Och problematisera, inte minst, nesligt förenklade fördomar. Det gör nytta för samhällsklimatet.

  • PJN

   Det var en fin förklaring på hur du ser på ordet problematisera. Det gäller att ha en balanserad hållning till fenomenet därför att skulle man problematisera allt i oändlighet så skulle livet och mänsklig verksamhet helt stanna av. Man kan ifrågasätta varje ny sanning därför att sanning och kunskap, precis som du skriver, inte är enkel utan mera som en lök. Det finns nästan alltid något annat bakom nästa skal. Någonstans måste man sätta ned foten och ta ett beslut eller komma till en slutsats, om än temporärt.

   Visst är det bra att ifrågasätta och tänka efter före; du gav fina exempel ifråga om t.ex. byggande. Alltför ofta tas beslut baserade på glädjekalkyler men jag undrar om inte det görs medvetet. Alla parter håller god min trots att vi vet att många byggen blir klart dyrare än kalkylerat.

   Själva ordet är nog inte så allmänt utan tillämpas mera i vardagen som eftertänksamhet, kritiskt tänkande, problemlösning och en plan B. Det är på ett teoretiskt/akademiskt plan som ordet är mera känt.

   Något som jag reagerade på är att i t.ex. könsrollsdebatten görs försök att problematisera för att skapa konflikt och motsatsförhållanden. Det är som om själva konflikten är viktigare än lösning eller samsyn. Jag undrar om det inte är ett marxistiskt synsätt som ligger till grund för detta? Jag hoppas inte jag gav mig ut på för djupt vatten nu. 😉

   Hur som helt, åter ett ord som både jag och andra kommit att fundera över.

 • Erik Forsling

  Mitt första exempel gällde egentligen (förutom egnahemsbyggena då) det mera diffusa begreppet ”projekt”; något som jag bara klippte till med, bl.a. för att likt ett vidvinkelobjektiv utöka panoramat – projekt kan omfatta allt från privat småpysslande till de mest vidunderliga akademiska eskapader och tankekonstruktioner. Men jag håller med dig om det där med att hålla god min!

  Och om såväl den (ofta) korrumperade byggbranschen, som den (lika ofta) infekterade könsrollsdebatten finns många ord att yttra. Jag tycker f.ö. att hela ditt första stycke var ett fint exemplifierande av hela min tanke om nödvändigheten att problematisera respektive popularisera, men med andra ord.

  Nej, jag tror inte att du gav dig ut på alltför djupt vatten – du får loda och se. Ni är väl ofta sjökunnigt folk där på västkusten, och jag tror säkert att du kan simma. Själv kan jag tycka att marxistiska analyser av samhällsfenomen är intressanta – inte minst därför att de inte är högsta mode i detta decennium!

  Nog tycker jag allt att det du skriver – om att skapa konflikt och motsatsförhållanden, och att konflikten ses som viktig – helt enkelt är ett exempel på den marxistiska utvecklingstanken om tes, antites och syntes, med rötter i Hegels dialektik. Så där knep du nog poäng.

  • Erik Forsling

   Förresten, glömde igår – och glömde idag! Här kommer några länkar för karantän! Hittade även några nya. Börjar med en sådan, och här tror jag att du kan ha stort nöje, eftersom nedanstående debattforum rör exakt det du tog upp!

   http://www.feminetik.se/diskutera/index.php?sub=3&mid=292730 (Google, sökord ”problematisera ämnet”). En till från samma sökträff – som f.ö. är värd att glutta på i sin helhet: http://www.eki.mdh.se/Kurshemsidor/foretagsekonomi/robhan/Atthittaamne.htm

   Igår var det sökorden ”problematisera frågan” jag sökte på, och här är en av de länkar jag tänkte bifoga, men glömde: http://www.studeravidare.se/jobb-och-karriar/examensarbete/problematisera

   • Erik Forsling

    Pinsamt värre!!! Nu ser jag att just den sista träffen är just den du raljerar över i din text!! Och jag som tyckte den var så bra och klargörande! Snopet.

  • PJN

   Då är jag inte helt ute och cyklar för någonstans tror jag att det finns en övertro på att konflikt ger bästa resultat. Risken finns att den andra sidan vinner i bataljen eller att ställningarna ytterligare cementeras. Själv tycker jag att det är bättre med dialog och diskussion för då har alla parter möjlighet att närma sig den vinnande tesen. Med det menar jag inte att man skall bete sig som en vindflöjel. Har man en åsikt som man tycker är bra skall man hålla fast vid den men också hålla öronen öppna för andra argument. Det kan ju faktiskt vara så att den andra sidan också har ett och annat att komma med.

   Ja, jag kollade en del länkar på nätet och ett par av dina länkar var jag inne på redan då men det skadar ju inte att de blir synliga via dina kommentarer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Translate blog »