Allehanda

Upp från sofflocket!

Vi på landsbygden behöver också samhällsservice och sjukvård inom rimliga tider. Tyvärr är glesbygden idag lågt prioriterad bland de som makten haver. Det är centralisering som gäller vilket betyder att de som bor i periferin får allt längre till sjukhus och olika samhällsfunktioner.

Senaste exemplet är sjukvårdsreformen i Finland där de allra flesta i Österbotten får längre tid för att ta sig till fulljour-sjukhus kvällstid och helger. Vi i Österbotten skall söka oss till helfinska Seinäjoki vilket för min del betyder en halvtimmes längre väg trots att regeringens målsättning var att de flesta skulle få kortare tid till avancerad vård. Nu tar det 1 timme och 15 minuter till Seinäjoki vilket är lång tid ifall en stroke eller allvarlig olycksskada skall behandlas. Och ingen ambulanshelikopter inom rimlig tid finns det heller. Den närmaste finns i Umeå men den anlitas nog inte ofta.

Därtill är Seinäjoki helfinskt och jag kan inte annat tro än att det kommer att bli uppenbara språkproblem hur mycket än personalen där försöker lära sig svenska. Liknande försöka har tidigare alltid lämnat på hälft. Varför skulle det bli annat nu? Det är majoritetsspråket som gäller och i en stressig situation betyder svenska ingenting; just när det skulle behövas som mest ur den svenska patientens synvinkel.

Vi demonstrerade mot detta i höstas men regeringen gav blanka f-n i oss trots att uppenbara faktafel låg till grund för beslutet att beröva Vasa, Österbottens naturliga huvudort, fulljourverksamhet. Politisk kohandel på högsta nivå och styrmoderlig behandling av höga tjänstemän på ministeriet var avgörande. Principbeslut var viktigare för samlingspartiet än omtanke om oss österbottningar!

Men österbottningen är envis och nu har en namninsamling startat för att samla 50.000 namnunderskrifter för att få riksdagen att åter behandla valda delar av lagen. Därför är det viktigt att så många som möjligt skriver under på papper eller digitalt via datorn! Det gäller att med kraft visa att vi är uppenbart missnöjda med reformens nuvarande utformning och att vi vill ha akutsjukvård inom rimlig tid och att även den språkliga rättigheten tryggas!

Därför upp från sofflocket för en gångs skull! Det kan betyda just för dig om du överlever eller inte i en framtida vårdsituation. Det finns de som säger att en namninsamling ingenting betyder, kan så vara, men om man inte försöker så skall man inte heller gnälla/skälla/sörja den dagen räddningen var utom räckhåll, för en själv eller för en nära anhörig! Tid är inte bara pengar, tid kan vara liv eller död.

Här kan man gå in för att skriva under: https://www.kansalaisaloite.fi/sv/initiativ/2343
Enkelt med t.ex. bankkod, det tar bara några få minuter.

Annars torde det komma ut listor och man kan även printa ut eget formulär, från samma hemsida, som man undertecknar och skickar in.

Själv torde jag ha varit bland de första som igår skrev under och ikväll är vi redan uppe i 11.800 underskrifter. Men se inte den fina starten som att det går lätt att få ihop 50.000.  Det gäller också att vi snabbt får ihop antalet för att riksdagen så snabbt som möjligt behandlar frågan och att visa att vi är många; många fler än 50.000. Därför är just din underskrift viktig!

Denna gång kan inte riksdagen och utskott ursäkta sig med att de inget visste, att de inte hade alla fakta på bordet. Nu får de en andra chans om de vill ge oss österbottningar en rättvis behandling, om vi finlandssvenskar alls är något värda och om det är fakta eller kohandel som är viktigast!

Isbild
Stark är strömmen, isen får ge vika!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Translate blog »