Allehanda

Så här kunde torget i Vasa se ut

Idag (2.7) finns det åter två artiklar i Vasabladet om hur Vasa kan utvecklas som stad.

Den ena artikeln handlar om Wärtsiläs industriverksamhet invid Metviken som skall flyttas till Vasklot nära hamnen. Därmed blir både byggnader och yta ledig för ny användning. Åter har arkitekten Johan Bäckman idéer. Eller rättare sagt han överlåter till masterstuderande vid KTH i Stockholm att utforma idéer och planering och hoppas därmed att det skall komma fram något fruktbart och givande att spinna vidare på. Nytänkande och vilda lösningar får vi hoppas på. Området är idealiskt för boende, företag och kulturella aktiviteter.

Vi får hoppas att staden vågar göra något riktigt bra av detta och inte hemfaller åt fyrkantigt boxtänkande. Att man tar nya grepp som ger staden liv, rörelse och synlighet. Lockar till sig kreativ verksamhet med funktionsdugliga lösningar och öppenhet.

Den andra artikeln berättar att staden funderar på att förlänga gågatan (Hovrättsesplanaden) så att den går från järnvägsstationen ända ned till Hovrätten.

Okej, säger jag, det kan vara något bra men att bara reducera biltrafiken, placera ut ny gatubeläggning och plantera lite träd räcker inte. Vi har redan idag ett mindre lyckat avsnitt av gågatan mellan salutorget och Stora Långgatan.

Nåja, det om det. Det jag egentligen vill skriva om är min plan för salutorget. I morse när jag vaknade var det klart. I ett av mina tidigare inlägg var jag ganska kritisk mot hur torget ser ut idag och hur det används. Torget är för stort och ödsligt. Det ger ett föga livligt och representativt intryck.

Så här tänker jag mig torget i Vasa. Torget är nu sluttande, från övre torget till nedre torget. Istället skulle man bygga ett torg som är plant från övre torget till ungefär 2/3-delar eller 3/4-delar av torget och där ha ett tvärt slut med en höjdskillnad mellan den plana torgytan och området närmast Espen (nedre torget).

På den plana torgytan skulle frihetsstatyn finnas på samma plats som idag och ytan skulle användas ungefär som idag för torghandel, evenemang och konserter. Dagens gatsten skulle ersättas med snygga plattor.

Mellan de både torgområdena skulle det finnas en låg vägg av något slag så att inte folk trillar ned. Hur den utformas överlåter jag till andra. Kanske en genomskinlig glasvägg eller ”växtmur”? Två breda trappor med tillhörande sluttande väg för rullstolar skulle förbinda övre och nedre torget.

Nedre torget kunde användas för en lågväxande parkmiljö med blommor och blader. Grönområde med slingrande stigar, kanske en mindre damm, konstverk.

Dagens scen och glasscafé och annan utökad funktion kunde flyttas till området där busshållplatserna för stadsbussarna idag finns. Ungefär som Johan Bäckman föreslog. Eventuellt kunde man tänka sig att scenen blir snedställd mot torget i hörnet övre torget/Vasaesplanaden.

Ja, vad säger ni gott folk? Huvudpoängen är att få ett vågrätt torg med nivåskillnad och därmed få en mindre torgyta som blir i vattring med snygga plattor att gå på. Idag blir man öm i fötterna bara av att tänka på att beträda kullerstenarna som upptar en stor del av torget. I brytningen mellan övre och nedre torget finns möjligheter för fantastiska skapelser där bra fantasin sätter gränser.

Att få ordning på torget tycker jag är viktigare än att förlänga gågatan. Jag tror inte det är någon omöjlig uppgift om bara viljan finns.


Torget i Vasa, öken eller oas? – Mitt tidigare inlägg om  torget i Vasa

Så här tänker jag mig torget i grova drag. Den röda triangeln kunde vara scenen som idag finns mer mitt på torget.  Man skulle också avskärma torget från trafikbruset på Vasaesplanaden. Huset skulle bara vara en våning hög medan scenen kan mer eller mindre placeras på plats med en stor truck redan idag. Öppning/port mellan Huset och Scenen för tillfällig genomgående trafik ut på Vasaesplanaden kan tänkas. I övrigt skulle torget bli mer eller mindre bilfritt.

Så här ser torget ut idag med blick söderut mot Handelsesplanaden. Glasscaféet till vänster flyttas till mitten av bild. Både Saluhallen och hörnhuset i samma kvarter syns till torget. Söderifrån kommande ser torgets storlek och karaktär, Frihetsstatyn, Rewell center och Hartmanhuset.

Så här ser gågatan ut mellan torget och Stora Långgatan ut idag.  Lika ödslig som salutorget. Träden gillar jag. Ja, var är folket i Vasa?

 

 

2 kommentarer

  • annepauline

    Jag funderar på din planering av torget…tro inte annat, haha. Torget i Vasa är ju ”mitt” torg där jag stod och sålde blåbär och liljekonvaljer från elva års ålder…

    • Per

      Vad bra att du har ditt torg i tankarna, Det fanns troligtvis mera kommers den tiden när du sålde blåbär och liljekonvaljer. Jag minns när jag var en vecka hos min faster och hennes familj i Dragnäsbäck på början av 60-talet så var vi också några dagar på deras villa på Fårörarna utanför Vasa och då plockade vi blåbär, min kusin och jag. Sedan skulle det säljas på torget men jag var så fisin så jag vågade inte följa med och sälja på torget. Så den erfarenheten gick jag miste om.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *