Allehanda

I valet och kvalet

Det blir kommunalval i republiken ganska snart och frågor infinner sig: välja en gammal känd häst, satsa på ett ungföl eller inte rösta alls? Att inte rösta alls är också ett sätt att välja för då låter man andras röster få större betydelse.

Till vår hjälp har Vasabladet gjort ett kandidattest där man får svara på frågor och sedan jämföra med vad kandidaterna som är uppställda i kommunen (Vörå) svarat. Man kan välja på en femgradig skall om påståendet överensstämmer med egen åsikt eller inte och också ange hur viktig frågan är för mig som väljare. Egentligen en ganska bra grej eftersom det annars kan vara svårt att få reda på vad kandidaterna tycker och tänker.

Jag hade fem frågor som är extra viktiga för mig och för att en kandidat alls skall bli intressant för mig får ingen av dessa frågor få en röd prick, d.v.s. vi har helt motsatta åsikter i frågan. Att en kandidat inte tagit ställning i någon av dessa för mig viktiga frågor diskvalificerar också kandidaten.

En kandidat fick hela 85,34 % samstämmighet med mina åsikter och det är ju nästa helst perfekt. Hen borde få min röst; å andra sidan är det en kandidat som högst troligt kommer in i fullmäktige av gammal vana, så borde jag då taktikrösta på någon av de nya förmågor som ligger ganska nära mig för att få nytt blod i det kommunala beslutsfattandet?

Svenska Folkpartiet dominerar stort bland kandidaterna i kommunen (93 %) och bara två kandidater i testet tillhör ett annat parti vilket inte är det optimala ur demokratisk synvinkel. De kandidater som inte orkat presentera sig i testet blir nog utan min röst; det tyder på ointresse för politiken.

Ja, där står jag med mina frågor ännu obesvarade: välja en gammal känd häst, satsa på ett ungföl eller inte rösta alls? Jag har tid ännu att fundera fram till 9 april.

Vart bär spåret i kommunalpolitiken kommande år?
Många spår men de flesta går åt samma håll, vilket är nödvändigt även i politiken om det skall bli till något

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Translate blog »