Allehanda

Av samma åsikt

Jag är ingen vän av de kommunsammanslagningar som skett och nya som planeras av regeringen. Jag anser att kommunen bör vara en lokal enhet där folk känner sina politiker och har möjlighet att ta kontakt direkt med de folkvalda i fullmäktige. Utvecklingen som sker är att den lokala enheten kommun försvinner och istället uppgår i en regional enhet som också kallas ”kommun”. Det som offras är närdemokratin och inflytande för de perifera delarna av en sådan regional storhet; och detta utan att det finns klara bevis för att storkommuner löser de underskottsproblem som sägs finnas. Tvärtom visar de kommunala ekonomierna tydliga problem trots de sammanslagningar som skett. En storkommun är ingen garanti för ett gott samhälle i framtiden!

Om det s.k. underskottsproblemet har jag också åsikter men det tar vi en annan gång.

Det som jag egentligen ville lyfta fram är skriverier i Vasabladet idag där professor Hannu Katajamäki framför samma åsikter som jag länge förfäktat. Han hävdar att regeringen visar svaghet och har misslyckats med sina reformer när den kommer med förslag att folkomröstning i större områden än bara den enskilda kommunen skall bli avgörande för kommunsammanslagningar. Jag kan inte göra annat än hålla med; regeringen åsidosätter grovt den kommunala självbestämmanderätten. Skäms!

För att råda bot på de problem som republiken tampas med vill prof. Katajamäki ha en samhällsmodell som länge tillämpats i Sverige och även på Åland: landsting. Det är precis det som jag länge har hävdat. Jag kunde inte ha skrivit det bättre själv. Jag tar med ett klipp ur Vasabladet som visar slutorden i Katajamäkis spalt.

katajamäki
Urklipp ur Vasabladet 18.9.2013 (Prof. Hannu Katajamäki)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Translate blog »