Allehanda

Ladorna som bollats bort

Sen lördag eftermiddag körde jag en sväng till provinshuvudstaden. På väg tillbaka så fångade mitt öga en s.k. brädlada i förändring. Den höll tydligen på att rivas. Runt om fanns vita plastbollar med gräs. Det är den nya tekniken som rationaliserat bort lador, folk, hässjor och störar från åkrarna.

Tidigare var juli månad den kanske mest arbetsintensiva månaden för jordbruket när årets höskörd skulle säkras. Det gällde att ha tur med vädret för vilket elände blev det inte när det ibland regnade flera gånger på höet innan det kunde köras in i ladan. Då var lador nödvändiga byggnader och på många åkrar fanns det mängder med lador. Idag blir de allt färre och är i det närmaste en kuriositet. Brädlador var kanske inte så unika men de gammaldags timrade ladorna var adeln på åkern och nästan outslitliga om de bara hade taket i skick.

Många är historierna kring höbärgningen och ladorna. Vi barn fick i uppgift att trampa höet i ladan så att det rymdes mera där. Ett både svettigt och dammigt arbete. Men visst luktade höet gott när det väl var på plats i ladan och än godare luktade en nyslåttad äng.

Ibland fanns det getingbon i den tomma ladans tak och det måste bort innan inkörningen av hö började. Någon gick modigt in ladan med en högaffel och fick boet på gaffeln, sen var det bara att springa för livet. Geting- och humlebon kunde också finnas i själva åkern och på de ställena gällde det att passa sig så att man inte fick både ett och flera stick.

Ack ja, utvecklingen går framåt men var ändå inte ladorna bra mycket vackrare än dessa anonyma plastbollar som nu ligger på åkrarna? Det är som om en jätte tappat alla golfbollarna. Och de luktar inget heller. Hade man tur kunde man finna ett årtal inhugget ovanför dörröppningen i ladan. 1873 plus ett bomärke kunde det t.ex. stå. Något sådant lär knappast finnas på bollarna. Slit och släng som de är.

2016-07-02 Kvevlax 007-2-2
Som ett utarmat skelett står den där och tar plats. Kanske inte så länge till.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *