Allehanda

Vad är lycka?

Tidigare i veckan fick vi oss meddelat att Finland korats till världens lyckligaste land enligt en FN-rapport. Bara att sträcka på sig och känna sig lycklig.

Ja, när är man lycklig? En evighetsfråga som ältats av otaliga lärda samt lekmän och lekkvinnor. Lycka, vad är det?

Enligt Bladet var några av parametrarna landets BNP, sociala skyddsnät, hälsa, frihet och frånvaro av korruption vars värden bör vara på topp. Om så är fallet kan diskuteras bl.a. med tanke på den pengaknipa som nationen ständigt verkar befinna sig i och det slarv och hastverk som regeringen visar vid lagberedningar och de följder det kan få. Men låt ändå säga att vi är bäst i världen vad gäller det världsliga, är det inte mera att känna sig nöjd än att känna sig lycklig? Jag menar att lycka är större än BNP och frånvaro av korruption.

Vad är lycka? Poeten Bob Hansson har sitt förslag: lycka är att lägga märke till lyckan när man har den. Skall man tolka det som att frånvaro av olycka är lycka och att man är medveten om det?

Eller skall vi lyssna på den gamla barnabönen ”Gud som haver barnen kär” där vi läser ”lyckan kommer, lyckan går, den Gud älskar lyckan får”. Lyckan skulle då inte vara något permanent och bara den Gud älskar får lyckan, d.v.s. vissa utvalda. – Jag vet, enligt den kristna läran älskar Gud alla människor men enligt barnabönen framställs denna ynnest ändå som selektiv.

I Saltgruvan brukar en jobbarkompis ofta fråga: Är du lycklig? som en del av hans jargong. Om det sedan är på skoj eller om det är menat att vi borde vara lyckliga i republiken Finland må vara osagt. Jag brukar svara ungefär: Lycklig, här? Men jag är inte heller olycklig.

Själv tror jag det handlar mycket om förväntningar. Slår ens förväntningar in är vi nöjda, lyckas vi bättre än våra förväntningar blir vi lyckliga. D.v.s. vi får något mera än vad vi förväntar oss. Åtminstone för en stund. Vi har ju också förmågan att glömma och ständigt sträva efter mera. Förtar denna strävan förmågan att känna lycka över det lilla i tillvaron?

Lycka brukar tillskrivas bröllop. Två människor får varandra, något kommer till fullbordan. När det gäller förälskelse mellan två människor blir vi nöjda om vi inte blir avvisade och visas också motsvarande intresse från den andra parten blir vi lyckliga, d.v.s. vi får mera än vi förväntar oss i utgångsläget. Det säger klick. Och två lyckliga är den stora lyckan! – Får vi nobben blir vi olyckliga, tills känslorna svalnat över tid.

Lycka skulle då vara att vi får mera än vi förväntar oss och insikten om frånvaro av olycka. Den sista delen av tesen är kanske svårast att upptäcka.

Får vi mera än vi förväntar oss på ett nationellt plan i Finland?  Knappast, allt är noga ransonerat och övervägt men de flesta är inte heller olyckliga. Låt oss säga att Finland är den mest nöjda nationen för tillfället enligt World Happiness Report. Då skjuter vi inte alltför mycket över målet.

Och lycka enligt din mening är….?


Bob Hanssons definition av lycka 

Urkult är lycka, ger alltid mera än vi förväntar oss!

[youtube=https://youtu.be/Xzi4azDxvfY]

13 kommentarer

 • MrsUniversum

  Intressant frågeställning, det där med vad lycka är. BNP tror jag inte alls är ett bra sätt att använda i lyckoberäkningar. Här finns man en annan lista på de länder som har högst lyckoindex: https://www.globalis.se/Statistik/Lyckoindexet.

  I Bhutan använder man sig av Gross National Happiness, GNH-index, för att mäta invånarnas lycka. Man mäter 33 indikatorer fördelade på de nio kategorierna: psykologiskt välbefinnande – hälsa – tidsanvändning – utbildning – kulturell mångfald och uthållighet – god styrning – samhällelig livskraft – levnadsstandard – ekologisk mångfald – uthållighet.

  Det där med ”Gud som haver…” förstår jag som att den människa som älskar Gud är lycklig. Alltså inte den som Gud älskar. Valet är människans, inte guds val av människa. Men för att få bönen att flyta språkligt har man omvänd ordföljd.

  • PJ

   Där ser man, i det indexet kom Finland långt ned i listan. Olika är sätten att räkna och vad är annat att vänta. Rent allmänt är nog lyckan svår att mäta.

   Den där bönen och dess tolkning tog jag direkt från mitt barnaminne, så läste och tolkade jag bönen som barn, men visst har du rätt. Egentligen kan man läsa bönen på båda sätten, för visst vore det härligt att vara utvald? Lite speciell. Det var kanske det som tilltalade mig som barn.

 • Erik Forsling

  Jag är så tråkig att jag inte har någon definition av lycka, förutom lite trivialt att det är en svårfångad känsla. Man känner den bara, i olika hög grad, och i olika sammanhang. Maximalt som ett lyckorus – kanske rentav just ett rus, en illusion. Lycka kan uppstå, för mig, av en trivialitet, men också de få gånger jag gjort någon form av (odefinierad) bragd. Är man riktigt tungsint, som jag tenderar att vara, då kanske lyckan är just att inte vara tungsint. En lågbudgetvariant.

  Som sagt, jag vet inte vad egentlig lycka är, lyckans essens känns som ett mentalt fluidum, som så många andra känslor. Men jag gör som dagens första kommentator och länkar till expertisen, om nu ordspråk och aforismer kan räknas som expertutlåtanden. Men visdom innehåller de definitivt, annars skulle de ha tynat bort i sotdöd under decennier och sekler.

  En som har kläm på det där är Pex Tufvesson med sin ordspråkssamling, och där ingår inte bara det ganska utnötta som ”Delad glädje är dubbel glädje, delad sorg är halv sorg”. Det motsatta påståendet förekommer likaså. Nedanstående är vad jag först stötte på hos honom. Lyckan får tränga sig in mellan glädje och sorg, fr.a. på sid 2. https://livet.se/ord/kategori/Gl%C3%A4dje_och_Sorg .

  På själva bloggen finns det alltså under fliken Glädje och sorg, även här på sidan 2. Att jag skickar detta också beror på att Glädje och sorg inte ser riktigt likadana ut hos mig på de respektive träffarna.
  https://livet.se/ord/k%C3%A4lla/Pex_Tufvesson

  Skulle komma med en slutknorr, med vad den skulle innehålla har jag redan glömt.

  • PJ

   Detta med lyckorus har jag också varit inne på i mina tankar om lycka. Något stort, magiskt, explosivt. Kanske är det den vilda förälskelsen vi människor ibland drabbas av. Eller är det lycka? Vad händer om man byter ut det dramatiska mot harmoni. Är det mera lycka? Svåra frågor.

   Tungsinthet kan vara lycka om man accepterar sitt tillstånd. Ger upp och sjunker tillbaka, betraktar världen som den cirkus den ofta är. Nickar igenkännande, stackars människor. Jag vet!

   Den sista länken gjorde mig något förbryllad men fann följande ordspråk:
   ”Alkohol är det simplaste sättet att få igång konversationen. Börjar man inte prata av den kan man ju alltid prata om den”
   Så sant, så sant! 🙂 – Att konversera kan vara snudd på lycka om man finner sin frände.

 • Leya

  Svårt är det…nu såg jag ju att en kommentator redan tagit upp Bhutan och GNH. Jag står just i begrepp att åka dit, och hoppas få se lite av detta fantastiska land och dess vilja att hellre sprida lycka än ekonomiskt överflöd till undersåtarna. Det sista Shang -ri -La vi har kvar i världen, sägs det. Kanske jag har en fin förklaring på ”lycka” med mig hem?

 • Erik Forsling

  Att den andra länken gjorde dig förbryllad gjorde i sin tur mig lite förvånad, du brukar förstå det mesta med datorer och hemsidor. Men, … efter en närmare titt inser jag att mitt upplägg var synnerligen opedagogiskt, även om jag trodde mig ha förklarat mig. Nu vet jag inte på pricken vad du avsåg, men tror mig veta. Som nedan bör det vara:

  Länk nummer 2 bör vara den första, eftersom det är en förstasida och inledning på ett slags index. https://livet.se/ord/k%C3%A4lla/Pex_Tufvesson . Öppnar man den kommer ett antal sentenser, med en blå text i höger marginal. Den senare är en länk till de olika kategorierna som Pex har delat in sin enorma samling i. Tar man t.ex. ditt alkoholrelaterade exempel så har man i kanten länken ”Alkohol och droger”, den undergrupp där det citatet är inordnat. Citatet som representerar ”Glädje och sorg” finns som sagt långt ner på sidan 2.

  Länk nummer 1, https://livet.se/ord/kategori/Gl%C3%A4dje_och_Sorg , var det första jag fann hos Pex. Också här, under kategorin ”Glädje och sorg” finns de flesta citaten med begreppet lycka inbegripet på den underkategorins sida 2. Att jag kikat på båda kommer sig, som sagt ovan, helt enkelt av att det delvis förekom lite olika citat på de båda. Blev det rörigt igen nu? Långt och omständligt blev det i alla fall.

  Eftersom jag nu ändå återkom i detta kommentarsfält kan jag passa på att resonera kring ett annat exempel på gränsfallet mellan vad som kan vara en blandning av lycka och någonting annat. Jag relaterar till ett exempel på händelse som skedde tidigare under samma dag som första kommentaren skrevs – jag tänkte bara inte på den då. Relationen mellan lättnad och lycka.

  Eftersom jag inte har någon bil, men anses behöva en, innan vi får Den Gamles hus i Gamla Hembygden sålt, så fräser jag runt i någon av min brors bilar. En av dem är en gammal Ford Scorpio, men det har av olika anledningar växlats bilar huller om buller. Efter ett fatalt misstag, orsakat av fukt och kyla, fick jag även hand om bilens reservnyckel. När min bror behövde växla bil fick han båda nycklarna av säkerhetsskäl.

  Så en dag blev Scorpion ”min” igen. En tid senare fick jag frågan om reservnyckeln, och jag hittade den inte. På min fråga svarade min bror att han var säker på att ha återlämnat den. Jag letade högt och lågt i dödsboet, i alla kläder, i plånbokens myntfack där jag haft den ibland – just reservnyckeln är mycket liten. jag letade i flera repriser. Återkommen till Norra Uppland letade jag även där, inte minst i fickorna på de av tvättkorgens kläder som varit i Avesta.

  Nu började jag bli riktigt nervös, men sa till min bror att jag måste få bekosta en kopia – de där elektronikrelaterade bilnycklarna är inte billiga, och kan inte göras var som helst. I detta fallet bara hos Ford. Tillbaka i Gamla Hembygden gjorde jag repris på det föregående letandet, lika förgäves nu som då. Min familj och släkt är mycket rejäl, och det är bra, men jag är det svarta fåret, lika sant som sagt. Hjärtat taggade upp till slut, och jag tänkte: ”Varför jag, varför alltid jag, strulen bland riktiga människor. Jag, jag, jag. Jag är så trött på mig själv. En mångordig babblare både oralt och i skrift är mitt signum.”

  På förmiddagen, innan jag läste ditt inlägg, kom brorsan till huset där vi båda är födda. Han har under en viss tid hanterat ett rejält skitjobb utomhus, mitt i en vintersträng vårvintermånad. Jag beundrar honom i många fall. Nu behövde Scorpion flyttas. ”Vänta så ska jag hämta nycklarna”, sade jag. Med en lite speciell röst, och ett speciellt leende replikerade han ”Behövs inte, jag har egen” – och han höll upp reservnyckeln.

  ”Var det du som hade den?”, frågade jag, med obestämbart tonfall.
  ”Ja,” svarade han, ”och jag var säker på att jag lämnat tillbaka den.” Han hade nästan av en slump funnit den på en lite speciell plats.

  Det som hände inom mig just i det tillfället var bokstavligt talat omtumlande. Det var en sådan lättnad att själva kroppen förändrades. Det var inte jag, det var inte jag. Alla minnen av allt mitt letande, av den tid det tagit i anspråk, sopades bort, och jag var enbart tacksam mot min bror. Den här gången var det inte jag. Lättnad, stor lättnad, men fanns där inte också en rejäl flik av lycka. Jo, efter första lättnaden var det en variant av lycka jag kände.

  Triviala händelser kan också ha ett existentiellt värde.

  • PJ

   Uppriktigt sagt blev jag inte mycket klokare av din förklaring angående länkarna i din första kommentar. Ursäkta min oförmåga! Detta till trots insåg jag den rikedom dina kommentarer ger min blogg när jag läste fortsättningen av ovanstående kommentar, Hur ett par borttappade bilnycklar kan ge en lyckokänsla när de väl kommer fram, speciellt när en själv inte felat. Det är en verklig lyckokänsla! Jag får tacka för ditt exempel på lycka, den var suverän! Så enkel kan lyckan vara.

   • Erik Forsling

    Jag får tacka för de vänliga orden, men på den här sidan är det du som är den verkliga motorn för mina skriverier.

    • PJ

     Jag hoppas att även andra upptäckt den frodiga kommentarväxling som du genererar och inte bara läser inlägget en gång. Inte sällan blir våra kommentarer intressantare än själva inlägget.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Translate blog »